Podział dnia w feudalnej Japonii

Na podstawie świetnej powieści "Shōgun" Jamesa Clavella (podział na podpunkty, wycięcia, zmiana interpunkcji i dopisanie niektórych godzin w nawiasach -- ja):

Czytaj dalej