Dekontaminacja ludności i sprzętu

Zwrot "dekontaminacja" wywodzi się od łacińskiego słowa "contaminatio", co oznacza splamienie, skażenie, a z przedrostkiem "de" -- odplamianie, odkażanie. Na podstawie prezentacji, którą poprowadził st.kpt.lek.med. Jacek Nitecki z Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie powstało niniejsze opracowanie na temat odkażania ludzi i sprzętu.

Czytaj dalej